Generátor vysokého napětí HZDP-30K VLF

Obsah I. Produkty s velmi nízkou frekvencí a jejich výběr ..................... 3 II. Teorie testu pevnosti v ultra nízkých frekvencích ............ 4 III. Produkty Úvod ........................................................ 4 IV. Technický parametr ............................................................ 5 V. Struktura přístroje ............................................................ 6 VI. Jak fungovat ...

Odeslat dotazChat teď
Podrobnosti o produktu

Generátor vysokého napětí HZDP-30K VLF

Obsah
I. Výrobky s velmi nízkou frekvencí a jejich volba ..................... 3
II. Teorie ultralevzdorného dielektrického pevnostního testu ............ 4
III. Produkty Úvod ......................................................... 4
IV. Technický parametr ............................................................ 5
V. Struktura nástroje ............................................................ 6
VI. Postup provozu .................................................................. 7
VII. Extrémně nízká pevnostní zkouška kabelů ........................ 11
VIII. Extrémně nízký kmitočtový test velkokapacitního generátoru s vysokým napětím .............................................................................. 12
IX. Extrémně nízká pevnostní zkouška výkonového kondenzátoru ......... 13
X. Poznámky ................................................................................. 13
XI. Seznam balení ..................................................................... 15
XII. Dodatek .............................................................................. 16 Vlf tester s nízkou frekvencí hipot

Poznámky
1.Před uvedením do provozu plně vypusťte testovaný předmět s výbojkou (metoda vypouštění je: první výboj s koncovým výstupem pro omezení proudu a zemnicí svorkou). Metoda extrémně nízkého kmitočtu se dvěma posilovači: Při použití pomocného posilovače I (zkušební napětí je 30 kV nebo méně) musí být řídicí výstup přístroje I připojen k posilovači I, nepřipojovat řídící výstup II. Když je pomocný posilovač I a posilovač II používán v sérii (zkušební napětí je 80 KV nebo méně), musí být řídicí výstup I přístroje připojen k posilovací jednotce I a řídící výstup přístroje II musí být připojen k podpěře II, absolutně ne nepřímo připojen! V opačném případě bude přístroj nebo testovaný předmět poškozen.
2.Použijte tlačítko STOP a vypusťte tyč a potom vypněte napájení, pokud potřebujete přerušit používání strojů za vysokých tlakových podmínek. Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje!
3.Připojte jej podle pokynů na obrazovce.
4. Je to normální jev, který vidí malé množství úniku oleje po zvýšení tlaku, protože izolační olej v posilovacím zařízení je plný, kromě toho nebude mít vliv na vaše použití.
5. Při provádění testu kabelu 10KV je silně doporučeno jednofázové testování. Napětí musí být 18 kV a frekvence musí být 0,1 Hz, 0,05 Hz, 0,02 Hz. Manuální zatížení je teoretická hodnota, délka kabelu 10KV může dosáhnout 3-8 km.
6. Při provádění testu kabelu 35KV je silně doporučeno jednofázové testování. Napětí je nastaveno na 60KV (obecné požadavky) -78KV (podle potřebných pravidel) a frekvence je nastavena na 0.1Hz, 0.05Hz a 0.02Hz. Kapacita zatížení je teoretickou hodnotou, délka kabelu 35kV může dosahovat 3-5 km.
7.V případě, že kabel je příliš krátký (méně než 500 metrů), kapacita zkušebního tělesa je menší než 0,1 μF a tlak nelze normálně zvýšit, připojte paralelně 0,1 μF vysokonapěťovou kapacitu.
8. Udržujte vysokonapěťové svorky nylonového odstředění výše uvedenými čísly na odpovídající nylonové sedlo, vysokonapěťové vedení, aby byl zajištěn dobrý kontakt, žádný kontakt není dobrý, způsobí výboj, spálí vysokou stranu. Když se nylonové svorky utáhnou, věnujte pozornost intenzitě, nadměrné utažení může poškodit nylonové svorky.
9.Pokud je vybaven dvěma zesilovačem s velmi nízkým kmitočtem: Pokud je zkušební napětí 30 kV nebo méně, potřebuje v tomto okamžiku posilovač I pouze na posilování, nikoliv připojovací posilovač II. Booster číslo může být také nastaveno na I + II, v tomto okamžiku booster I a II boost v sérii; Pokud je zkušební napětí vyšší než 30 kV, musí být série I a II používána v sérii, viz návod k obsluze v návodu k použití pro metody připojení.
10. Časování laboratorního vyšetření, jelikož vzorkovací rychlost děliče stejnosměrného napětí je velmi pomalá, musí vidět více než deset cyklů, aby bylo vidět špičkové kladné a záporné napětí, vrchol je skutečná hodnota výstupního napětí.
11. Výstupní potrubí připojené k přídavným přípojkám přídavného vzduchu musí být otočeno směrem dolů a vytáhnout!
12.Doporučte použití střídavého napájení 220V: pokud musíte použít generátor k napájení, protože 0.1Hz ultra nízká frekvence je založena na modulaci vstupní frekvence, mají vyšší požadavky, podle požadavků generátoru jsou: frekvence 50Hz, napětí 220V + 5%, výkon vyšší než 5kW, zvláštní požadavky na stabilitu výstupní frekvence generátoru, frekvence se změnou zatížení (nejlepší využití generátoru digitální frekvenční konverze) a nejméně odporová zatížení 800W na Výstupní konec generátoru je spojen s výkonem (jako je elektrický sporák atd.), Aby se stabilizovala rychlost generátoru, pokud není frekvence stabilní, rozhodně není normální posilovač. V celém procesu zvyšování tlaku, musí být zatížení odporu používat nepřetržité práce, nelze použít automaticky odříznout odpor zátěže (jako jsou rychlovarná konvice, elektrická pec, přepínač teploty po varu vody nebo teplota je vyříznut Vypněte automaticky), jinak přístroj vážně poškodí !!!
13.Při zapnutí lampy nesvítí nebo se nezobrazuje žádný displej, pojistná trubice může být spálena, bezpečnostní trubka je dobrá, máme pohotovostní pohotovostní pohotovost 10 pojistných trubek.
Upozornění: při zkoušce odolnosti napětí kabelu musí být jádrový vodič a izolační vrstva fyzického oddělení, nikoliv s ostatními předměty uvedenými výše, jinak by to způsobilo vybití vysokého napětí, poškodilo přístroj !!!

0,1 Hz generátor vysokého napětí s velmi nízkou frekvencí

I.Ultra-nízkofrekvenční produkty a jejich výběr

1,0,1Hz -30KV vysokofrekvenční generátor s vysokým napětím

stůl 1

model

Jmenovité napětí

Nosnost

Pojistka

Hmotnost

Užitečný

VLF-30 / 1.1

30kV

(Vrchol)

0,1 Hz, ≤1,1 μF

10A

Ovládání: 6

Body Boost: 30 °

10KV kabely, generátor

0,05 Hz, ≤2,2 μF

0,02 Hz, ≤5,5 μF

2, Jak vybrat vhodné produkty pro test
Ujistěte se, že kapacita zkušebních výrobků je nižší než kapacitní kapacita přístroje. Křivka bude mít vliv, pokud kapacita testovaných produktů je příliš malá a přístroj nemůže normálně výstup, když je nižší než 0,05 μF. 0.1μF kondenzátor paralelně s pomocným výstupem. Níže je kapacita některého přístroje pro vaši referenci.
Jednotlivé poměrné výkonové kapacity různých generátorů
Tabulka 2Tepelná energie

Vodní síla

Kapacita generátoru

(MW)

200

300

600

85

125-150

300

400

Jednotlivé relativně

Výkonová kapacita (μF)

0,2-0,25

0,18-0,26

0,31-0,34

0,69

1,8-1,9

1,7-2,5

2,0-2,5

Výkonová kapacita jednožilového XLPE izolovaného kabelu (μF / km)


Tabulka 3


Kapacita μF / Km

Napětí (kV)

10

0,15

0,17

0,18

0,19

0,21

0,24

0,26

0,28

0,32

0,38

-

35

-

-

-

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,19

Průřez

Plocha (cm²)

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

270

4, Metoda odhadu proudového testu produktů
Vzorec: I = 2π fCU
II.Tyrový test ultralehké frekvenční dielektrické pevnosti
Zkouška odolnosti proti ultrafialovému napětí je alternativní způsob testu odolnosti proti vysokofrekvenčnímu napětí. Jak víme, je zapotřebí obrovský kapacitní testovací transformátor nebo rezonanční transformátor pro napájecí kmitočtové napětí odolat zkoušce velkému generátoru, kabelech atd. Kvůli většímu elektrickému výkonu izolační vrstvy. Obrovské vybavení je nejen objemné, ale také drahé a nevhodné pro použití. Odvětví elektřiny provádí nějaké testy k vyřešení problémů. Podle teorie a výsledku testu z domácích a zámořských, 0,1 Hz ultra-nízké frekvenční napětí vydržet test může vyřešit tyto problémy a výhodou je nejen získal stejné výsledky testů, ale také rozměry přístroje je malý a výrazně snížil jeho váhu. Kapacita je tradičně 1/500. Značně zjednodušují testovací postupy, proto se ve vyspělých zemích běžně používají, ministerstvo energetiky v Číně pověřilo výzkumným ústavem ve vysokém napětí ve Wuhan, aby navrhl "35kv a pod napětím XLPE izolovaným napájecím kabelem velmi nízké frekvence (0,1Hz) "Pro podporu tohoto přístupu. Nástroj je vyvíjen podle toho, co Číny dělalo z této potřeby. Může být široce používán v kabelovém, velkokapacitním vysokotlakém rotačním motoru, výkonových kondenzátorech do testu odolnosti střídavého napětí.
III.Produkce Úvod
Tento produkt kombinuje pokročilou technologii moderní digitální konverze, plně počítačové ovládání, automatickou podporu, úsporu, měření a ochranu. Lidský zásah se může během automatického kroku zvýšit, hlavní výhody zahrnují plně elektronické, malé velikosti a nízkou hmotnost, velkoplošný LCD displej (jasný a intuitivní), zkušební protokol výstupu tiskárny, snadno použitelný. Navržený tak, aby plně splňoval standardy energetického průmyslu. Mechanický přístup je široce využíván pro modulační a demodulační signály s velmi nízkým kmitočtem, ale bez standardních sinusových vln, některých chyb měření a jiskrového výboje v vysokotlaké části apod., Produkty mohou překonat nedostatky Z výše uvedených skutečností a tyto rysy musí uvádět zejména:
Údaje o proudu a napětí jsou získány přímo přes odběr vzorků vysokotlaké strany a jsou pravdivé a přesné. Ochrana proti přepětí: Přístroj se vypne do 20 ms, když výstupní napětí přesahuje mezní hodnoty nastavení.
Ochrana proti nadproudu: konstrukce pro dvojí ochranu vysokého a nízkého napětí, ochrana proti výpadkům může být přesně nastavena na straně s vysokým tlakem. Vypnutí ochranných časů je v rozmezí 20 ms, když proud nízkonapěťových stran překročí reaktovaný proud.
Návrh vysokonapěťového odporového výstupního odporu v posilovači těla a není třeba dodatečný vnější odpor.
Regulační obvod s negativní zpětnovazební vazbou s uzavřenou smyčkou s vysokým a nízkým napětím.
IV.Technický parametr
1, výstupní jmenovité napětí, Tabulka 1 pro referenci
2, výstupní frekvence: 0,1 Hz, 0,05 Hz, 0,02 Hz.
3, zatížitelnost: Tabulka 1 pro referenci
0,1 Hz maximum 1,1 μF
0,05 Hz max. 2,2 μF
0,02 Hz max. 5,5 μF
4, přesnost: ± (3% plného rozsahu stupnice +0,5 KV)
5, deformace tvaru napětí: ≤5%
6, podmínky použití: vnitřní, venkovní; Teplota: -10 ℃ ∽ + 40 ℃, vlhkost: ≤85% RH
7, napájení: AC50 Hz, 220V ± 5%
8, výkonová pojistka: Tabulka 1 pro referenci

V. Struktura nástroje
1, schéma ovládacího panelu

Fotografie 1.pngd.png

stůl 1

Specifikace:
(1) "zem": zemnící svorka, použitá vazba se zemí.
(2) "řídící výstup": výstupní vícejádrové zásuvky, které se používají se vstupní vícejádrovou zásuvkou posilovače těla.
(3) "kontrast": úprava kontrastu LCD
(4) "Funkční klávesa": lišta pro zobrazení na displeji odpovídá umístění
(5) "AC220V": příkon, pojistka
(6) "vypínač": indikátor zasvěcený.
(7) "tiskárna": pro protokol o zkoušce
(8) "LCD obrazovka": zobrazuje data testu.
2, schéma posilování těla

Fotografie 1.pngc.png

Tabulka 2
VI. Jak pracovat
1, metoda připojení

Fotografie 1.pngb.png

Tabulka 3 (schéma zapojení)
Specifikace:
Tento výrobek je vybaven dvěma vyhrazenými náhodnými linkami a můžete připojit podle tabulky 3 napájení AC 50Hz / 220V.
2, sekvence provozu
(1) zapnutí: uvědomte si prosím, že zkušební produkty budou zcela vyprázdněny při napájení na strojích a nejdříve stisknete tlačítko zastavení, když jsou stroje na posilovacím postupu, pak použijte vypínač.
Přístroj se dostane do omezení na tabulce 4, pokud je po připojení zařízení připojeno nebo stehové nebo přístroj nepoužívá. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý, ať se nejprve zkontroluje pojistka elektrické zásuvky, pokud Na displeji se nezobrazuje žádný displej.
(2) Nastavení definovaných parametrů

Fotografie 1.pnga.png

主 菜单: Hlavní menu

试验 频率 设定: Nastavení zkušební frekvence
试验 电压 设定: Nastavení zkušebního napětí
限制 电压 设定: Nastavení mezního napětí
限制 电流 设定: Nastavení mezního proudu
试验 时间 设定: Nastavení zkušebních časů
启动 试验 电压: Spusťte zkušební napětí
Tabulka 4 (omezení rozhraní)
Můžete předem nastavit zkušební frekvenci, hodnoty napětí a ochrany při překročení tlaku ve vysokotlakých stranách, hodnoty ochrany proti překročení napětí, zkušební doby apod. Podle testu potřebného v omezení rozhraní Tabulka 4 Tři možnosti frekvence: 0,1,0,05 , 0,02. Je výstupní frekvence přístroje a jednotka je Hz. Zkušební napětí je od 10KV do jmenovitých hodnot (prosím neupravujte zkušební napětí pod 10KV). Přístroj již nebude zvyšovat, pokud je na nastavených hodnotách a udržuje amplitudový výstup sinusové vlny v této vrcholné hodnotě.
Hodnoty ochrany napětí jsou od 0 do jmenovité hodnoty a jednotka je kV. Označují se vrcholové hodnoty testovaných výrobků. Přístroj automaticky vypne výstup při překročení nastaveného napětí. Za normálních okolností jsou hodnoty ochrany proti napětí nastaveny vyšší než zkušební napětí 4KV.
Hodnoty ochrany proudu jsou od 0 do jmenovité hodnoty a jednotka je mA. Zobrazují se aktuální hodnoty špičkových hodnot testovaných výrobků. Přístroj automaticky vypne výstup při překročení nastaveného proudu.
Nastavení času je od 0 do 60 minut a udává se zkušební časy, jednotka je minuty.
Nad napětím jsou měnové hodnoty nejvyšší, údaje o testu přístroje a napětí, měnové údaje ve zkušebním protokolu jsou všechny hodnoty.
Přemístěte kurzor na "spuštění testovacího napětí" a potvrďte jej poté, co vstoupíte pod rozhraní pro zvýšení výkonu tabulky 5.

Fotografie 1.png0.0001.png

正在 升压 中 请 稍后: Zvyšte nyní a počkejte několik minut
Tube: Napětí
电流: Aktuální
Časové období: Časování
Tabulka 5 (zvýšení)
Zvýšení automobilu Přístroj vstoupí do stavu zvýšení při dokončení samokontroly. Někdy bude trvat, než napětí dosáhne nastavených hodnot. Přístroj se vypne

Napěťový výstup a vstupte do startovacího rozhraní, pokud stisknete tlačítko zastavení při postupu zvyšování.
Tabulka 6 se objeví v rozhraní, pokud jsou hodnoty boostu blízké nastaveným hodnotám

Fotografie 1.png0.01.png

正在 升压 中 请 稍后: Zvyšte nyní a počkejte několik minut

Tube: Napěťové napětí: proud
Časové období: Časování
按 上下 键 微调 电压: Napětí nastavte pomocí tlačítek nahoru a dolů
按 确定 键 启动 计时: Začněte časováním stisknutím tlačítka potvrzení
Tabulka 6
Stiskněte tlačítko "zapnutí a vypnutí" na 1 sekundu a nastavte napětí a pak stiskněte tlačítko potvrzení. Zobrazí se obrázek 7, čas zahájení přístroje, přístroj zahájí časování a zkušební protokol se po dokončení vytiskne. Zpět na počáteční obrazovku po vypnutí vypouštění před zahájením dalšího měření.

Obrázek 1.png 图 0.1.png

Tabulka 7

Další nepravidelná zastávka je vypnutí ochrany proti přepětí nad současným vypnutím. Rozhraní hrotu se zobrazí, když se přístroj zastaví. Chcete-li zahájit další měření, můžete znovu nastavit napětí nebo proud.
VII. Test odolnosti kabelů za nízkou frekvenční pevnost
1, ujistěte se prosím, že všechna zařízení pro připojení testovacích produktů jsou odpojena od kabelů testovaných výrobků.
2, odděleně odzkoušejte izolační odpor kabelu 10000V Megger testovacími položkami a zaznamenávejte zkušební hodnoty.
3, maximální hodnoty zkušebního napětí: Umax = 3Uo, Uo je jmenovité pracovní napětí mezi kabelovým vodičem a zemí nebo kovovým stíněním, například jmenovité napětí 10KV, jednofázové jmenovité napětí
Uo: Uo = 10 / √3 kV
Napěťové vrcholové hodnoty testu jsou: Umax = 3Uo
= 3 × 10 / √3 kV
= √3 × 10kV
= 17,32 kV
4, zkušební časy: 3 minuty
5, otestujte samostatně. Hodnoty kabelových kondenzátorů zkušebních produktů jsou v rámci možnosti zatížení přístroje. Tlaková zkouška může pracovat současně s třífázovými vedeními kabelu paralelně.
6 připojte přístroj k kabelu zkušebních výrobků pomocí speciálního ohebného propojovacího kabelu (příslušenství) podle tabulky 8. Zapněte přístroj a dokončete nastavení zkušební frekvence, časů, napětí, hodnot ochrany proti přepětí na vysokotlakých stranách , Překročíte hodnoty ochrany proti proudovému proudu a poté spustíte test zesílení. Dávejte pozor na vysokotlaký zpětnovazebný obvod a zkontrolujte, zda v kabelu zkušebních výrobků nejsou zvuky normální. Můžete zaznamenávat zkušební časy a zkušební napětí při zvýšení na zkušební napětí.
7, přístroj ukáže, jakmile se zkušební časy dokončí a výrobky projdou tlakovou zkouškou, pokud dojde k rušivému vybití.
8, zastavte zesílení přístroje, vypněte stroje, pokud se vyskytnou nějaké problémy, jako je současná nezvyčnost zvětšení, nestabilita napětí, neobvyklý zápach, kouř nebo hluk nebo barvení jevů v testovacích produktech. .Then zkontrolovat. Tlaková zkouška je porucha, pokud je izolací kabelu slabá část testovaných předmětů. Můžete jej znovu zkontrolovat, pokud potvrdíte, že je vlhkostí nebo špinavým povrchem.
9 proveďte znovu tlakovou zkoušku, pokud je přístroj nadproudovou ochranou z důvodů mimo vady izolace kabelu.

Fotografie 1.png 电路 1.png

Tabulka 8

Měření jednofázového zapojení
VIII.Testní zkouška ultranízkofrekvenční odolnosti velkokapacitního generátoru s vysokým napětím
Testovací metoda generátoru je podobná výše uvedenému testu kabelu a níže je rozdíl:
1, může být zkouška provedena během přenosu hlavních oprav, částečné výměny vinutí a jiných konvenčních zkoušek. 0.1 Hz Ultra-Low Frequency High Voltage Generator je účinnější při testování defektů izolace konce generátoru než u jiných přístrojů. Důvodem je to, že ve frekvenčním napětí, kvůli odtoku z kapacitního proudu průtoku protékajícího izolací v vnější vrstvě polovodičové antikorony způsobené větším poklesem napětí, čímž izolační konec kabelu napětí linky snižuje tlak; Zatímco v případech s nízkým kmitočtem je tento kondenzátorový proud výrazně snížen a polovodičová vrstva na poklesu napětí proti koroně byla výrazně snížena, končí se izolací s vyšším napětím a snadno se nacházejí nedostatky.
2, způsob připojení: test samostatně, subjekty měly podobný tlak, Tabulka 9 pro referenci.
3 se vypočítají hodnoty vrcholu zkušebního napětí,
Umax = √2βKUo
Umax: maximální hodnoty (kV) testovacího napětí 0,1 Hz
Β: ekvivalentní koeficient v 1HZ a 50HZ, vezmeme 1,2 podle požadavku našich postupů.
K: obecně řečeno 1.3∽1.5 obvykle 1.5
Uo: jmenovité napětí (kV) statorového vinutí generátoru
Například: Jmenovité napětí generátoru je 13,8 kV,
Velmi nízké frekvence testovacích hodnot:
Umax = 1,2 × 1,5 × 13,8 ± 35,1 (kV)
4, zkušební časy jsou podle pokynů,
5, test tlaku izolace kabelu prochází, jestliže během lisovacího testu nedochází k neobvyklému zobrazení zvuku, vůně, kouření nebo nestability atd. Důkladně věnujte pozornost stavu izolační plochy pro lepší pochopení izolačních podmínek.
Zvláště pro vzduchem chlazené, Zkušenosti, které mohou objevit zařízení monitorováním vzhledu neodráží izolace generátoru není normální jev, jako je povrch koronového výboje

Fotografie 1.png 电路 .png

Tabulka 9 Měření statoru připojeného lineárního grafu
IX. Test pevnosti silové kondenzátoru za nízké frekvence
Metoda zkušebního provozu je shodná s výše uvedenou metodou. Tabulka 10 je pro vás odkazem, nastavte zkušební napětí a časy podle pokynů.
Řízení výstupu Vysokonapěťový výstup

Fotografie 1.pngoooooo.png

Kondenzátoru

Regulační posilovač
Tabulka 10 Schéma zapojení měřicího kondenzátoru
X.Známky
1, Zesilovač používaný v přístroji není povolen pro jiné použití.
2, obraťte se prosím na továrnu pro opravy, pokud přístroj poruší
A neotvírejte sami.
3, Před stehy, prosím, plně vypusťte testovací produkty
Vypouštěcí tyč po vypnutí přístroje.
4, prosím, vyčistěte zkušební výrobky před vyprázdněním
Napájení přístrojů.
5, Vyprázdněte zkušební výrobky úplně vypouštěcí tyčou dříve
Opakovaně stiskněte tlačítko zvýšení.
XI. Seznam balení
Ovládací skříň 1,0,1 Hz / 30 kV (1 ks)
0.1Hz / 30kV posilovač (1ks)
Kondenzátor zkratu 0.1 Hz / 30 kV (1 ks)
Výstupní vedení vysokého napětí 30 KV (1 ks)
Kabely vysokonapěťové kapacitní (1 ks)
Speciální ovládací kabely (1ks)
Napájecí vedení (1ks)
Zemnící vodič (1ks)
9, výtokový talíř (1ks)
10, Výkonová pojistka (10ks)
11, Papír pro tisk (1ks)
12, Návod k použití (1ks)
13, certifikace továrny (1 ks)
14, zpráva o kontrole z továrny (1 ks)

Související produkty
Dotaz